Zaprogramowanie oraz uruchomienie


Stosując sprawdzone rozwiązania systemów różnych firm oraz uwzględniając wymogi aplikacji i indywidualne potrzeby Klientów jesteśmy w stanie efektywnie wdrożyć każdą aplikację.

Dotychczasowe realizacje opierały się głównie na sterownikach firmy Siemens.

Nasze usługi obejmują nowoczesne rozwiązania w zakresie systemów SCADA oraz pełne wykorzystanie ich możliwości. Tworzymy również proste i czytelne wizualizacje na panelach operatorskich HMI.

Smiley face


Wykonujemy aplikacje SCADA na platformach: Asix, Simatic-WinCC.

Programujemy panele operatorskie takich firm jak np. Siemens, Proface, QuickView czy Astraada.

Smiley face


Oferujemy usługi związane z uruchomieniem i rozruchem instalacji automatyki i elektryki obejmujące:

  • Próby, testy i sprawdzenia po montażu,
  • I/O checkout / sprawdzenie sygnałów z obiektu do systemu sterowania i wizualizacji,
  • Sprawdzenia funkcjonalne obwodów i aparatury APKiA,
  • Pomiary elektryczne urządzeń NN,
  • Optymizację układów regulacji,
  • Uruchamianie oraz testowanie maszyn, urządzeń i instalacji,
  • Sprawdzanie oraz testowanie systemów sterownia i zabezpieczeń urządzeń technologicznych,
  • Sporządzanie protokołów oraz sprawozdań z przebiegu prób i testów rozruchowych.


Szkolenie personelu

Szkolenie personelu to w skrócie nauczanie. Jest to proces występujący zarówno w postaci czynności przypadkowych, jak i w tych sytuacjach kiedy jest to systematyczny, planowany i bezpośrednio kierowany proces szkolenia.

Występuje on najczęściej podczas wdrażania zmian bądź nowych elementów bądź całych linii produkcyjnych np. w zakładach przemysłowych.

Oddanie do użytku konkretnego urządzenia wiąże się z przyswojeniem wiedzy na jego temat poprzez osoby odpowiedzialne za prawidłową jego obsługę w przyszłości. I tak oto po każdorazowym uruchomieniu instalacji pojawia się moment przekazania instrukcji obsługi części elektryczno-automatycznej oraz szkolenie personelu przez osobę odpowiedzialną za jej prawidłowe funkcjonowanie.

Instrukcja obsługi zawiera komplet niezbędnych informacji do właściwego funkcjonowania instalacji. Jeśli maszyna wyposażona jest w panel operatorski wówczas każdy krok jest przedstawiony graficznie i opisowo w instrukcji.

Smiley face


MW AUTOMATIC - PRECYZJA - JAKOŚĆ - RZETELNOŚĆ